Icarus Verilog环境搭建

1、下载Icarus Verilog
Icarus Verilog:
http://iverilog.icarus.com/home

Icarus Verilog for Windows:
http://bleyer.org/icarus/

vscode插件
Verilog-HDL/SystemVerilog/Bluespec SystemVerilog

2、下载示例源码
极客时间 操作系统实战45讲 Icarus Verilog示例源码

3、编译

//iverilog路径,要加入到环境变量中,让vscode可以访问
iverilog -o my_alu alu_test.v alu.v
vvp my_alu
gtkwave -F my_alu.vcd

4、在gtkwave中能查看波形咯
IcarusVerilog.png